Vinaři

Vážení milovníci vína,

   dovolili jsme si pro Vás připravit prezentaci vinařů z Moravy a Čech, kteří se zúčastní letošního festivalu. Doufáme, že Vás náš výběr co nejvíce osloví. Naleznete zde stručné informace o jednotlivých vinařstvích včetně odkazu na jejich webové stránky. Jednotlivé vinaře Vám budeme postupně doplňovat, jakmile bude potvrzena jejich účast. 

Vinařství Fasora a synové, Hovorany 

Vinařství vzniklo v roce 2001. Ve vinařské trati Podvinohradí vlastní přibližně jeden hektar vinic, ve kterých je soustředěno široké spektrum 55 odrůd révy vinné v mnoha klonech se 70% zastoupením bílých a 30% zastoupením modrých odrůd. Vinařství se zaměřuje na pečlivé ruční obdělávání, na kterém se podílí celá rodina. Doposud ve vinicích nebyly aplikovány žádné herbicidy. Vinařství Fasora a synové vyrábí kolem 10 000 lahví ročně.

Vinařství Dwořáček, Valtice 

Révu vinnou pěstuje na 3 hektarech vinic. Jejich poloha, redukce výnosnosti, ekologická ochrana a ručně prováděné vinobraní - to vše jsou stěžejní body při přípravě kvalitního vína. Zaměřuje se na nejvyšší kvalitu jakostních a přívlastkových vín, která jsou vyráběna ve spojení moderní technologie s úctou k nejstarším tradicím. Všechny vinice jsou obhospodařovány v systému integrované produkce. Vinice leží v katastru obce Valtice ve viniční trati Horní čtvrtě.

Vinařství Janás Michal, Blatnička

Rodinné vinařství založil Michal Janás v roce 2004. Navázal tak na dlouholetou malovinařskou tradici rodiny Janásovy. 

Janásovi používají pouze omezené druhy a množství postřiků (insekticidy nepoužívají vůbec). Dávají přednost zelenému hnojení a bylinám, které provzdušňují půdu. Ve sklepním hospodářství v domácím prostředí využívají pro výrobu bílých vín nejmodernější nerezové technologie, modré odrůdy se zpracovávají na rosé nebo tradičním způsobem na červená vína.

Vinařství sv. Barbora, Ratíškovice

Vinařství sv. Barbora vzniklo symbolicky 11. listopadu 2016, na svátek sv. Martina. Nachází se v samotném srdci bývalé hornické oblasti a navazuje na rodinné tradice pěstování révy vinné v Ratíškovicích. Celá oblast Ratíškovic i blízkého okolí byla v minulosti protkána nejen vinohrady, ale také hornickými šachtami, jejichž pozůstatky je na některých místech možné vidět dodnes. I z tohoto důvodu nese naše vinařství jméno patronky všech horníků sv. Barbory. Název Vinařství sv. Barbora znázorňuje propojení vinařství a bývalého hornictví zdejšího kraje.

Vinařství Šterberg, Dambořice

Vinařství Šterberg vzniklo v roce 2019 na popud tří kamarádů. Původně chtěli vyrábět víno jenom pro sebe a pro pár přátel, ale zachutnalo i dalším a tak se do toho pustili ve větším. Současná produkce je kolem 5000 lahví, sice malá, ale o to více "vymazlená". Víno se snaží dělat s co nejmenšími zásahy, moderní technologií a hlavně tak, aby jim zkrátka dělalo radost.

Jejich cílem je zviditelnit vinařskou kulturu v Dambořicích, neboť oblast s rozlohou přes 115ha vinic nepatří k zanedbatelné vinařské destinaci.

Vinařství Gazaň winery, Čejč

Zakladatelem vinařství je pan Jiří Gazaň, který nezdědil po předcích ani vinohrad, ani zkušenosti "jak víno vyrobit". K vínu se propracoval postupem času. Dá se říct, "že si ho víno našlo samo". Cílem vinařství je vyrábět menší šarže vín vynikající kvality. Další z jejich neskromných cílů je vytvoření portfolia zákazníků, se kterými budou úzce spolupracovat na teoretické i praktické stránce výroby vína. Zda se jim to daří, to musíte posoudit Vy! Jejich přátelé, kamarádi, zákazníci...

Vinařství Víno MaděryčČejkovice

Firma VÍNO MADĚRYČ vznikla v roce 2017. Zakladatel firmy pan Petr Maděryč je absolventem Střední vinařské školy ve Valticích, obor Vinohradnictví. Prezentace, povídání o vínech a prodej vína oba manžely tak zaujal, že přijali nabídku zastupovat a prezentovat vinařství jejich rodiny z Čejkovic, malého vinařství Vydařelý -  Holomáč. 

V průběhu roku 2017-2018 vybudovali sklad moravského vínka na Praze 6. Rozvíjí se také ve směru přiblížení se k zákazníkům a proto rozjeli i internetový obchod s vínem.

Láska k vínu se v rodině Holomáčových a Vydařelých dědí již několik generací, které svůj život zasvětily pěstování a zakládání nových vinic a výrobě vína pro vlastní potěšení.